Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_smmsorular/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516131581\', \'SMMM 2012/1 A GRUBU STAJ SINAVI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmsorulari.net/index.php?option=com_fireboard&catid=22&func=view&id=326&Itemid=62\', \'54.242.250.208\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM 2012/1 A GRUBU STAJ SINAVI
#326
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 75
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM 2012/1 A GRUBU STAJ SINAVI 5 Yıl, 6 Ay önce Başarı: 2  
SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’na göre staj süresinden sayılan hizmetleri açıklayınız.

SORU-2: Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
işyerlerinde çalıştırılabilecek kişileri belirtiniz.

SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hastalık
ve analık halini tanımlayınız.

SORU-4: İş Kanunu’na göre ücretin saklı kısmını açıklayınız.

SORU-5: Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen gelire giren kazanç ve iratları sadece
sayınız.

SORU-6: Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslimi tanımlayınız.

SORU-7: Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebeplerden sadece ikisini sayınız.CEVAP 1: Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler staj amacıyla serbest
muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında çalışılmış süre olarak
kabul edilir.
a. Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yetkiyi aldıktan
sonra kamu hizmetinde geçen süreleri.
b. Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe
birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz muhasebenin fiilen sevk ve idare
edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen
süreleri.
c. Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi veya
görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri. (3568 Sayılı Serbest
Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Madde: 6)

CEVAP 2: Meslek mensupları; yalnız mesleki faaliyetlerini yapabilmek için gerekli olan
yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
Yetkili mercilerce bu mesleği yapmaları yasaklananları yanlarında çalıştıramazlar.
(Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 22)

CEVAP 3: Hastalık ve analık hali
Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan
rahatsızlıklar hastalık halidir.
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin kendi çalışmalarından
dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir. (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde: 15)

CEVAP 4: İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına
devir ve temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim
tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının
hakları saklıdır. (İş Kanunu Madde: 35)

CEVAP 5: Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1- Ticari Kazançlar
2- Zirai Kazançlar
3- Ücretler
4- Serbest Meslek Kazançları
5- Gayrimenkul Sermaye İratları
6- Menkul Sermaye İratları
7- Diğer Kazanç ve İratlar (Gelir Vergisi Kanunu Madde: 2)

CEVAP 6:
1. Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket
edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya
onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir.
Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde malın
nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme
âkit yapılmak suretiyle malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye
devredilmesi halinde aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.
3. Su elektrik gaz ısıtma soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.
4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu
hallerde teslim bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde: 2)

CEVAP 7: Mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede
ağır kaza ağır hastalık ve tutukluluk
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın yer sarsıntısı ve su
basması gibi afetler
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden
çıkmış bulunması
gibi hallerdir. (Vergi usul Kanunu: Madde: 13)
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın
Eğitim seti siparişleri yalnız web sayfası üzerindeki sipariş formu ile alınmaktadır. Sipariş formunu tam ve eksiksiz doldurunuz.
Müşteri Hizmetlerimiz sipariş formunu doldurduktan sonra sizinle irtibat kuracaktır.

 Adresimiz: 
K.Paşa Cad.No.22 Kartal - İst, TÜM TÜRKİYE'YE KARGO ÜCRETSİZ VE KAPIDA ÖDEMELİ GÖNDERİM , Tek yapmanız gereken sitemizdeki sipariş formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmaktır.

Siparişlerimiz hafta içi mesai saatlerinde Aras kargo ile gönderilmektedir. Siparişlerinizi bu kriter doğrultusunda kolayca verebilirsiniz.
TEL: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

xxxrape 404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

ÄúÒª²éÕÒµÄ×ÊÔ´¿ÉÄÜÒѱ»É¾³ı£¬ÒѸü¸ÄÃû³Æ»òÕßÔİʱ²»¿ÉÓá£