Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_smmsorular/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516131941\', \'SMMM 2010/2. DÖNEM A GRUBU SINAVI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmsorulari.net/index.php?option=com_fireboard&catid=22&func=view&id=324&Itemid=62\', \'54.242.250.208\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM 2010/2. DÖNEM A GRUBU SINAVI
#324
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 75
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM 2010/2. DÖNEM A GRUBU SINAVI 5 Yıl, 6 Ay önce Başarı: 2  
SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’na göre Oda Disiplin Kurulu’nun görevlerini açıklayınız.

SORU-2: Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hukuki
sorumluluğu açıklayınız.

SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre isteğe
bağlı sigortayı sadece tanımlayınız.

SORU-4: İş Kanunu’na göre ücret kesme cezasını açıklayınız.

SORU-5: Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen gelire giren kazanç ve iratları sadece
sayınız.

SORU-6: Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre kısmi vergi indirimini açıklayınız.

SORU-7: Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuku tanımlayınız.


CEVAP-1: Oda Disiplin Kurulunun görevleri
Disiplin kurulunun görevleri Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması
kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır. (3568 Sayılı Serbest
Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Madde: 26)

CEVAP-2: Hukuki sorumluluk
Meslek mensupları verdikleri hizmetler sırasında Vergi Usul Kanununda yer alan iştirak
teşvik ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar kanun ve
yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır. (Serbest Muhasebeci
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 21)

CEVAP-3: İsteğe Bağlı Sigorta
İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli
sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde : 50)

CEVAP-4: Ücret Kesme Cezası
İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye
ücret kesme cezası veremez.
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber
bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki
gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin
iki günlük kazancından fazla olamaz.
Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiyede kurulu bulunan
ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir
ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya
mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir
kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği nasıl ve hangi
esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. (İş Kanunu Madde: 20)

CEVAP-5: Gelire giren kazanç ve iratlar
1. Ticarî kazançlar
2. Ziraî kazançlar
3. Ücretler
4. Serbest meslek kazançları
5. Gayrimenkul sermaye iratları
6. Menkul sermaye iratları
7. Diğer kazanç ve iratlar. (GVK Madde: 2)

CEVAP-6: Kısmi vergi indirimi
1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin
bir arada yapılması halinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer
Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu
yapılır.
2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı
yetkilidir. (KDVK Madde: 33)

CEVAP-7: Tahakkuk
Verginin tahakkuku tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya
gelmesidir. (VUK Madde: 17)
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın
Eğitim seti siparişleri yalnız web sayfası üzerindeki sipariş formu ile alınmaktadır. Sipariş formunu tam ve eksiksiz doldurunuz.
Müşteri Hizmetlerimiz sipariş formunu doldurduktan sonra sizinle irtibat kuracaktır.

 Adresimiz: 
K.Paşa Cad.No.22 Kartal - İst, TÜM TÜRKİYE'YE KARGO ÜCRETSİZ VE KAPIDA ÖDEMELİ GÖNDERİM , Tek yapmanız gereken sitemizdeki sipariş formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmaktır.

Siparişlerimiz hafta içi mesai saatlerinde Aras kargo ile gönderilmektedir. Siparişlerinizi bu kriter doğrultusunda kolayca verebilirsiniz.
TEL: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

xxxrape 404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

ÄúÒª²éÕÒµÄ×ÊÔ´¿ÉÄÜÒѱ»É¾³ı£¬ÒѸü¸ÄÃû³Æ»òÕßÔİʱ²»¿ÉÓá£